Điều khoản dịch vụ dành cho trình tải xuống video trực tuyến

Chào mừng bạn đến với Trình tải xuống video trực tuyến

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của trình tải xuống video trực tuyến, có tại https://online-videos-downloader.com/. Bằng cách truy cập trang web này (online-video-downloader.com), chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Trình tải xuống video trực tuyến nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này. Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ Công ty’ các điều khoản và điều kiện. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Công ty. các dịch vụ đã nêu, phù hợp và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở số ít,

Bánh quy

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Trình tải xuống video trực tuyến, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của online-video-downloader.com. Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, online-video-downloader.com và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Trình tải xuống video trực tuyến. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập phần này từ trình tải xuống video Trực tuyến Miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này. Bạn không được: Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ở đây. Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​cũng như thông tin trong một số khu vực nhất định của trang web. online-video-downloader.com không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc đánh giá Nhận xét trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của online-video-downloader.com, các đại lý và/hoặc chi nhánh của nó. Bình luận phản ánh quan điểm, ý kiến ​​của người đăng quan điểm, ý kiến ​​của mình. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, online-video-downloader.com sẽ không chịu trách nhiệm về Nhận xét hoặc về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc sự xuất hiện của các Bình luận trên trang web này. online-video-downloader.com có ​​quyền giám sát tất cả Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc gây vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn bảo đảm và tuyên bố rằng: Theo đây, bạn cấp cho online-videos-downloader.com giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản: Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc tới thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết. Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau: Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết đó sẽ không khiến chúng tôi có ấn tượng bất lợi đối với chính chúng tôi hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích mang lại cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết sẽ bù đắp cho sự vắng mặt của online-video-downloader.com; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin nguồn chung. Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết. Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến online-video-downloader.com. Vui lòng bao gồm tên, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn đến liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận được phản hồi. Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau: Không được phép sử dụng biểu trưng của online-videos-downloader.com hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

khung

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi để thay đổi cách trình bày trực quan hoặc diện mạo của Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào được xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, nói cách khác là vi phạm hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm khác đối với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi mang tính xúc phạm vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời trực tiếp cho bạn. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ: Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm các trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, sai lầm cá nhân và vi phạm nghĩa vụ theo luật định. Miễn là trang web cũng như thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.